U-Fit is sinds 13 juli 2015 begonnen aan een veelbelovende sportcarrière. Voordien heette dit fitnesscenter Campo Sportivo. Deze was dringend aan verfrissing en aan een nieuwe spirit toe. Met een likje verf, nieuwe toestellen en een jong en dynamisch team kreeg het center een nieuw leven ingeblazen.

U-Fit is gespecialiseerd in cardiovasculaire en krachttraining. Ook bent u voor sportspecifieke of revalidatie trainingen bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden wij ook 2 verschillende groepslessen aan (Kickboks en Bootcamp).
Na het sporten bieden wij u de mogelijkheid om tot rust te komen met een drankje en gezellige babbel aan de bar.

Bent u echter op zoek naar een personal coach of trainer, dan kan u bij ons terecht voor een personal training sessie aan €50/uur!

 

team3

 

Jean-baptiste Baetslé Sara Lingier
 • Afgestudeerd als Bachelor Sport en bewegen met specialisatie fitness en wellness
 • Voedingsdeskundige
 • Jarenlang topsport judo en zwarte gordel 3de DAN
 • Initiator lesgever judo
 • Afgestudeerd als Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
 • Fitnessinstructor
 • Zonneconsulente

 

OPENINGSUREN:

24/7 GEOPEND (BESTAAND ACCOUNT VEREIST OM TOEGANG TE HEBBEN TOT DE 24/7)

BEMANDE UREN
Maandag 10u00-22u00

Dinsdag   10u00-22u00

Woensdag 10u00-22u00

Donderdag 10u00-22u00

Vrijdag 10u00-21u00

Zaterdag 10u00-16u00

Zondag 10u00-13u00

FEESTDAGEN 10u00-13u00

10 redenen om VOOR U-FIT te KIEZEn!
 1. Persoonlijke aanpak
 2. GRATIS trainingsschema’s
 3. GRATIS voedingsadvies
 4. Voedingscoach, opmaak van voedingsschema’s aangepast aan uw doelstellingen
 5. Personal trainers
 6. Vrouwvriendelijke trainingszone
 7. Functionele zaal
 8. Bar & sportdranken
 9. 900m2 sportplezier
 10. Leuke extra’s; gratis koffie, wedstrijden, vers fruit, deelacties, …

 

Ondernemingsnummer 1001.628.334

 

1. Huishoudelijk reglement – U-Fit Torhout

• Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste propere sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel.
• U-Fit behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te wijzigen.
• U-Fit is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van lessen of andere dienstverleningen.
• Het gebruik van een handdoek is verplicht omwille van hygiënische redenen in de gym, maar ook in de wellness.
• Handdoeken worden gratis ter beschikking gesteld, maar blijven eigendom van U-Fit. Deze worden ter beschikking gesteld aan de inkom en worden bij het verlaten van de club in de wasmand gedropt, bij niet naleving, zal dit beboet worden aan €20/handdoek.
• Trainen in een ontbloot lichaam is niet toegestaan.
• Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in een ordentelijke staat achter gelaten te worden, alsook volledig ontladen van gewichten. Iedereen traint graag in een overzichtelijke gym.
• Roken is verboden in het gebouw.
• Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
• Kinderen onder de 12 jaar zijn enkel toegelaten onder toezicht van een ouder.
• Het is niet toegelaten om poederkalk te gebruiken, enkel vloeibare kalk.
• Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in onze club.
• U-Fit kan ten alle tijden de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is het huishoudelijk reglement. Dit zonder terugbetaling van het geldig abonnement.
• Lockers mogen enkel gebruikt worden wanneer de persoon die de locker nuttigt in de club aanwezig is.
• Reserveren voor de groepslessen is verplicht. Annulatie is mogelijk tot 6 uur voor het aanvangsuur van de desbetreffende les. Niet tijdig annuleren leidt tot betaling van een groepsles twv. €15.
• De wellness is geopend tijdens de bemande uren.
• Je bent je ervan bewust dat er beelden gemaakt worden, je geeft U-Fit de toestemming deze te gebruiken. Je traint onder cameratoezicht.
• De voorwaarden in de kleedkamers en wellness dienen nageleefd te worden.
• U-Fit is niet verantwoordelijk voor de diefstal van persoonlijk materiaal, hiervoor staan er lockers ter beschikking.
• Elk lidmaatschap is persoonlijk en kan dus niet gedeeld noch overgedragen worden.

1.1. Huishoudelijk reglement 24/24
• Toegangsbadge/lidkaart is noodzakelijk voor het openen van de voordeur, geen badge/lidkaart is geen toegang.
• Je gezicht is goed zichtbaar, draag geen hoofddeksel of zonnebril tijdens het binnenkomen van de club.
• Wacht geduldig tot de deur automatisch opent, sluit die opnieuw goed na het binnenkomen, controleer.
• Je komt één voor één binnen. Elke toegang is persoonlijk, dagpassen zijn enkel toegestaan tijdens de bemande uren. Misbruik leidt opschorting van het lidmaatschap zonder terugbetaling.
• De club staat onder camerabewaking, je bent je ervan bewust dat je op elk moment gefilmd kan worden.
• Douches en kleedkamers zijn beschikbaar op vertoon van je toegangsbadge/lidkaart, hier geldt een maximale duur van 20 minuten. Wordt dit niet nageleefd komt er een controledienst ter plaatse, waarvan de kosten gedragen worden door de misbruiker. Dit is uit veiligheidsredenen als er bijvoorbeeld iemand onwel zou worden in de kleedkamers of doucheruimtes.
• De club is geen pakketjespost, mag dus niet gebruikt worden om goederen of levensmiddelen te laten leveren.
• Je komt enkel om te sporten, de club is geen ontmoetingsplek.
• Kleedkamers mannen en vrouwen zijn afzonderlijk, je hebt slechts toegang met je eigen toegangsbadge/lidkaart.
• De minimumleeftijd voor het 24/7 gebruik van de club is 18 jaar.
• Verboden om achter de bar te komen. Misbruik leidt opschorting van het lidmaatschap zonder terugbetaling.
• De wellness is gesloten buiten de bemande uren.
• In de club bevinden zich noodknoppen indien er een noodgeval zou plaatsvinden, tevens zijn er halssnoeren/polsbanden met noodknop beschikbaar aan de ingang van de club.
• Onnodig indrukken van de noodknop of openen van nooduitgangen/deuren/poorten/ramen leidt tot het dragen van de interventiekost hiervan. Dit kan leiden tot opschorting van het geldend abonnement zonder enige terugbetaling.

2. Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1: Definities
U-Fit: Daarmee bedoelen we PHILIBA BV (KBO nr.1001.628.334), Industrielaan 33, 8820 Torhout en de producten en diensten die wij aanbieden.
Club: De fysieke plek waar U-Fit fitness en groepslessen aanbiedt.
Surplus: Dit zijn de diensten die tegen een extra vergoeding aangeboden worden door U-Fit in aanvulling tot het lidmaatschap.
Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van de club.
Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving in onze club.
Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijk persoon bent.
Toegangsbadge/lidkaart: Dit je je toegangspas die je moet bijhebben om binnen te kunnen in onze club.
Overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen U-Fit en het lid door inschrijving.
Opzegtermijn: De opzegtermijn wordt bepaald door de keuze van het lidmaatschap. Bij domiciliering is de opzegtermijn tem. elke 24ste dag van de maand.

ARTIKEL 2: LID WORDEN
Je kunt lid worden door persoonlijke aanmelding in de club tijdens de bemande uren, na intake, het tekenen van je contract en tonen van jouw identiteitskaart.
ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP TERMIJN
a. U-Fit biedt verschillende lidmaatschapsvormen aan waarvan alle informatie terug te vinden is in de club.
b. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van U-Fit. Hier geldt de uitzondering dat enkel leden met een leeftijd 18+ toegelaten zijn tijdens de onbemande uren. Zie 1.2.
c. Indien je onze club eens wilt uitproberen zonder lidmaatschap, kan je een dagpas aankopen voor €15, deze is enkel geldig tijdens de bemande openingsuren. De dagpas is geldig voor de fitness of groepslessen op reservatie.
d. Onze lidmaatschappen werken per maand en niet per 4 weken. Een dertiende maand is hier dus niet van toepassing.
ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen tarieven en keuze van betaling.
b. Bij U-fit wordt er geen inschrijvingsgeld aangerekend.
c. Als je lid wordt bij U-Fit ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden.
d. U-Fit biedt haar leden de mogelijk op via vooruitbetaling een abonnement aan te schaffen.
e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand/per domicilie, dan vindt de eerste maandelijkse betaling via bancontact of cash plaats in de club en daarna via een SEPA-domiciliëring tegen een vooraf bepaald maandelijks tarief.
f. Indien we je betaling om wat voor reden niet kunnen afschrijven (storingen, onvoldoende saldo,…) dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je gedurende twee maand niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan wordt de overeenkomst ontbonden en is er een verbrekingsvergoeding van €150 verschuldigd door het lid.
g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 10 % op de openstaande bedragen met een minimum van 100 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.
h. In geval van beëindiging door ons in de zin van artikel 4g van een overeenkomst van bepaalde duur, ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. De verwijlinteresten en het schadebeding zoals opgenomen in artikel 4g is overeenkomstig van toepassing op deze bedragen.
h. Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De overeenkomst kan aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader (op te maken door klant) vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
i. De prijs waarvoor je tekent bij inschrijving geldt enkel voor de afgesproken termijn van de overeenkomst, prijzen kunnen na verloop van tijd aangepast worden, bij nieuwe intekening gelden nieuwe prijzen.

ARTIKEL 5: RFID-BRACELET EGYM
1. De RFID-BRACELET is eigendom van U-Fit en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.
2. Deze is strikt persoonlijk te gebruiken. Schenden van deze regel kan lijden tot het onmiddellijk stopzetten van het abonnement. Jouw persoonlijk bandje mag dus niet gebruikt worden om iemand anders die zijn bandje vergeten is, binnen te laten.
3. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders, als je iemand wilt meenemen die geen lid is, kan deze tijdens de bemande uren een dagpas aanvragen.
4. Indien je je RFID-bracelet gestolen bent of kwijtraakt, moet je een vervangingsbijdrage betalen van 20 euro. Deze vergoeding dient betaald te worden aan de balie en in tussentijd blijft de betalingsverplichting van het abonnement gewoon doorlopen. Een vervanging kan geregeld worden tijdens de bemande openingsuren van U-Fit. Verlies dient binnen de 24 uur gemeld te worden om het RFID-bandje te blokkeren.

ARTIKEL 6: OPENINGSUREN
1. U-Fit geeft de openingstijden van de club en wellness weer. Het kan zijn dat er afwijkende openingsuren gelden als er bijvoorbeeld werkzaamheden uitgevoerd moeten worden of als de club onderhoud nodig heeft.
2. U-Fit is bevoegd om deze openingstijden ten aller tijde te wijzigen.
3. De openingsuren kunnen nooit opgeworpen worden als een voorwaarde voor opzegging van het abonnement. Tenzij deze aanpassing resulteert in 50% van jouw bezoeken aan de club tijdens deze openingsuren.
4. Onze club is 24/7 geopend, de bemande uren van de club zijn: op werkdagen van 09h tot 21h. Tijdens de weekends is dit op zaterdag van 09h tot 16h en op zondag tussen 09h en 12h. Afspraken voor trainingen kunnen enkel vastgelegd worden tijdens de bemande uren.
ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN
1.Wij willen het aanbod van onze groepslessen up-to-date houden en aanpassen aan de wensen van onze klanten. De soort lessen en het uurrooster kan aangepast worden. Incidenteel kan een groepsles geannuleerd worden.
2.Hier geldt tevens ook de regel aangegeven onder punt 6.3.
ARTIKEL 8: BLESSURE
1. Bij alle abonnementen heb je het recht om je lidmaatschap te bevriezen onder bepaalde voorwaarden:
a. Het betreft een medische reden
b. Bezorgen van het medisch attest waaruit blijkt dat de persoon geen fitness mag uitoefenen.
c. De datum van het attest strookt met de te bevriezen abonnementsduur. Het attest moet dus bezorgd worden voor de te bevriezen periode en gaat in vanaf de dag van bezorging, niet met terugwerkende kracht.
d. Het abonnement wordt verlengd met de duur van bevriezing. De overeenkomst verschuift dus met deze periode.
e. Indien het medisch attest wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet aanvaard worden.
f. Bezorgen /van het medisch attest waaruit blijkt dat de persoon geen fitness mag uitoefenen.

ARTIKEL 9: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan met de club, kun je deze uiterlijk voor de 25e van de looptijd opzeggen. Opzeggen kan dus tot en met de 24e dag van de maand. Indien dit niet op tijd gebeurt, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en geldt opnieuw dezelfde regel.

b. Bezorgen van het medisch attest waaruit blijkt dat de persoon definitief geen fitness meer mag uitoefenen. Bij blessures geldt een bevriezingsperiode. Stopzetting is hier de laatste dag van de actieve maand. (Medisch attest op 02/06 aangeleverd en einde maandtermijn is 20/06, abonnement wordt hier in dit voorbeeld beëindigd op 20/06)
c. Indien je een overeenkomst aansloot via vooruitbetaling, stopt het abonnement automatisch na het verlopen van de termijn.
d. De overeenkomst opzeggen kan enkel ter plaatse in de club.
e. Schending van de huishoudelijke regels van de club, kan ervoor zorgen dat wij als club de overeenkomst stopzetten, dit zonder terugwerkende kracht of uitbetaling van de resterende periode.
f. Het coachen van andere sporters wordt uitsluitend overgelaten aan de gastheren of vrouwen aanwezig in de club. Wanneer je je toch als personal trainer of advisor aanbiedt, is dit een reden tot stopzetting van je lidmaatschap.
g. De verkoop of het aanbieden van eigen diensten die niet in samenspraak zijn met de club, worden beboet.
h. Het onrechtmatig toegang verleden aan andere personen dan jezelf als eigenaar van het RFID-toegangsbandje, of een extra persoon mee laten lopen door het toegangspoortje leidt tot een boete van €100. Bij meerdere overtreding kan hier ook een onmiddelijke stopzetting van het lidmaatschap plaatsvinden

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN VEILIGHEID
a. Sporten kan risico’s met zich meebrengen, in onze club dien je zelf in te schatten wat je aankan en wat niet. Je kan een sessie inboeken voor begeleiding of gebruik maken van een personal trainer om tips en advies te krijgen. Zelf blijf je echter wel verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je hierbij maakt. Bij twijfel over jouw fysieke condities, raden we aan een arts te raadplegen.
b. Neem geen waardevolle spullen mee naar de club, indien je dit wel doet, gebruik dan onze beschikbare lockers voor het opbergen van je spullen. U-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies, schade of diefstal van je bezittingen. Het gebruik van de lockers blijft eigen risico.
c. U-Fit is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade die je oploopt in onze club, tenzij dit werd veroorzaakt door U-Fit zelf.

ARTIKEL 11: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best als team om iedereen van dienst te zijn, indien je toch klachten hebt kan je dit melden aan onze gastvrouw of gastheer in onze club tijdens de bemande uren.

ARTIKEL 12: PERSOONSGEGEVENS
a. Bij inschrijving in onze club geef je ons de toestemming om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens via je identiteitskaart. Deze verwerken wij volgens de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG).
b. Voor de veiligheid van de club, mensen en goederen die eigendom zijn van U-Fit, maken wij gebruik van video- en audiotoezicht in de club. Deze is 24 uur per dag actief, je geeft dus toelating aan U-Fit om deze video’s of audio te gebruiken. Dit toezicht is beperkt tot de sportruimtes, en is dus niet aanwezig in de toiletten, douches en kleedkamers.
ARTIKEL 13: WIJZIGING GEGEVENS
a. Wijzigingen in de persoonlijke zoals bijvoorbeeld bankgegevens dienen doorgegeven te worden aan de balie.
b. Bij het niet doorgeven van aanpassingen, zullen de kosten gemaakt door U-Fit voor het achterhalen van de correcte gegevens, doorgerekend worden aan het lid.
ARTIKEL 14: GEDRAG
a. In onze club streven wij naar een optimaal familiale sfeer, beledigende taal, gewelddadig, aanstootgevende of bedreigende activiteiten worden niet getolereerd.
b. Onder invloed van alcohol of illegale middelen is de toegang tot de club verboden.
c. In beide gevallen wordt het lidmaatschap meteen stopgezet, maar zult u verplicht de rest van de lidmaatschapsperiode moeten betalen.

ARTIKEL 15: PARKEERGELEGENHEID
a. U-Fit is niet aansprakelijk voor schade of inbraak op de parkeerplaats, de auto’s worden op eigen risico geparkeerd.
b. De parkeerplaatsen worden enkel gebruikt tijdens het betreden van de club.

ARTIKEL 16: PRIVACY VAN ELK LID
a. Het is verboden om foto’s te nemen van andere leden tijdens het sporten of in de kleedkamers, wij respecteren de privacy van onze leden.
ARTIKEL 17: BELGISCH RECHT
a. Op alle overeenkomsten en voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.